COVID-19

EL CORONAVIRUS

El Covid-19 més conegut com Coronavirus, és una gran pandèmia que ens ha afectat moltíssim al nostre dia a dia, ens ha fet haver-nos de quedar a casa tancats. En aquesta pàgina hi ha informació que necessiteu saber:

Símptomes:

Els símptomes més comuns són lleus, poden semblar els d'una grip, afecten un 80% de les persones i són malestar general, febre o tos. En els casos moderats pot produir sensació de falta d'aire i, en els més greus, la infecció pot causar pneumònia i altres complicacions.

Si tens algun símptoma i no saps si anar al CAP utilitza l'app STOP COVID19 CAT

Grups de risc:

Els grups de major risc són les persones majors de 65 anys, les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars, o més d'una malaltia, i les persones amb problemes d'immunitat congènites o adquirides.

Actualment no es consideren un grup de risc ni les dones embarassades ni les persones que temps enrere van patir alguna malaltia pulmonar greu (pneumotòrax, tuberculosi).

Quants infectats hi ha?

En aquest enllaç està tota la informació sobre el numero de casos i morts per el coroavirus actualitzat a cada hora:

https://elpais.com/sociedad/2020/03/30/actualidad/1585589827_546714.html

Tractament:

Actualment no hi ha un tractament específic per al nou coronavirus, però sí que n'hi ha molts per controlar-ne els símptomes.

Si tens coronavirus o sospites que en pots tenir:

-Descansa tot el que necessitis fins que et trobis millor

-Beu aigua en abundància

-Pren antitèrmics o els medicaments recomanats pels professionals sanitaris

Els casos més greus requereixen tractament amb suport vital avançat, a les unitats de cures intensives dels hospitals.

Motius per a sortir al carrer:

Es pot sortir al carrer per:

-Adquirir aliments i productes farmacèutics de primera necessitat.

-Rebre assistència als centres sanitaris, en cas que sigui necessari.

-Desplaçar-se al lloc de treball.

-Anar a entitats financeres i asseguradores.

-Retornar a la residència habitual.

-Atendre i cuidar a menors d'edat, persones grans i altres persones vulnerables.

-Altres causes de força major, situacions de necessitat o activitats similars que quedin justificades. 

¡Crea tu página web gratis!