Consum elèctric

Introducció

En aquesta pàgina veurem com ha afectat aquesta situació d'alarma al consum elèctric, analitzarem les gràfiques durant 6 dilluns i traurem conclusions.

Dilluns 2 de març de 2020

Gràfica del consum elèctric abans de la quarentena

Podem observar que la hora amb més consum elèctric és a les 20:26 amb una demanda de 34.887 megavats i la hora amb menys consum elèctric és a les 3:48 amb una demanda de 21.157 megavats. Com ens marca la llegenda podem veure que la hora prevista, la programada i la real són molt similars.

Dilluns 9 de març de 2020

Gràfica del consum elèctric abans de la quarantena.

En la gràfica podem observar que la hora amb més consum elèctric és a les 20:33 amb una demanda de 34.241 megavats i la hora amb menys consum elèctric és a les 4:12 amb una demanda de 21.351 megavats. Com ens marca la llegenda podem veure que la hora prevista, la programada i la real són molt similars.

Dilluns 16 de març de 2020

Gràfica del consum elèctric del primer dilluns amb quarantena

En la gràfica podem observar que la hora amb més consum elèctric és a les 13:27 amb una demanda de 32.943 megavats i la hora amb menys consum elèctric és a les 4:26 amb una demanda de 20.361 megavats. Com ens marca la llegenda podem veure que la hora prevista, la programada i la real són molt similars.

Dilluns 23 de març de 2020

Gràfica del consum elèctric del segon dilluns de quarantena

En la gràfica podem observar que la hora amb més consum elèctric és a les 20:33 amb una demanda de 30.809 megavats i la hora amb menys consum és a les 4:14 amb una demanda de 19.179 megavats. Com ens marca la llegenda podem veure que la hora prevista, la programada i la real són molt similars.

Dilluns 30 de març de 2020

Gràfica del consum elèctric del tercer dilluns de quarantena

En la gràfica podem observar que la hora amb més consum elèctric és a les 21:20 amb una demanda de 29.477 megavats i la hora amb menys consum és a les 4:56 amb una demanda de 18.138 megavats. Com ens marca la llegenda podem veure que la hora prevista, la programada i la real són molt similars.

Dilluns 6 d'abril de 2020

Gràfica del consum elèctric del quart dilluns de quarantena

En la gràfica podem observar que la hora amb més consum elèctric és a les 21:16 amb una demanda de 27.642 megavats i la hora amb menys consum és a les 4:37 amb una demanda de 17.056 megavats. Com ens marca la llegenda podem veure que la hora prevista, la programada i la real són molt similars.

Conclusió

Conclusions

La hora amb màxima demanda és regular perquè està en tots els dilluns mes o menys a les 20:30 encara que puja i baixa una mica, però el dilluns 16 de març, que és el primer de quarantena, la hora màxima és les 13:27 i és el únic dilluns que canvia tant.

La màxima demanda al dia va baixant al llarg dels dilluns, el primer dilluns que em treballat té la demanda màxima de 34.887 i el últim de 27.642.

La hora amb menys demanda és mes o menys regular perquè entre el dilluns amb la hora més baixa(3:48) i el dilluns amb la hora més alta(4:56) només varia 1 hora i una mica més.

La mínima demanda al dia va baixant al llarg dels dilluns, el primer dilluns que em treballat té la demanda més baixa de 21.157 i el últim de 17.056.

Conclusió final

La quarantena jo crec que ha afectat al consum elèctric perquè el ha reduït una mica.

I el canvi d'hora també ha afectat però no molt.

¡Crea tu página web gratis!